xR ޸ l ޲
xRnS̘Hꗗ
xRnS
{ R
sz s
xRsS  

xRر̘Hꗗ
JR xRnS
_S JS
t xRײڰ
ŲڋlxRį߂
S̋l > xR̋l > xR̕xRnS̘Hꗗ
޸ l ޲
(C)Ųڋl
xR ޸ l ޲